PHYSICS ON STAGE
A FIZIKA SZÍNRE LÉP - FIZIKA A SZÍNEN

Beszámoló a 2000. szeptember 22-24. között megtartott konferenciáról

Az Európai Unió által minden évben megrendezett "Tudomány Hete" az idén - 2000-ben - a fizikával foglalkozik. Az általuk meghirdetett konferencia-felhíváshoz csatlakott a CERN, az Európai Űrkutatási Ügynökség (ESA) és az Európai Déli Obszervatórium (ESO) a maga programjával. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ennek alapján rendezte meg a felhívásban szereplő "Physics on Stage" konferencia magyar válogatóját, "A FIZIKA SZÍNRE LÉP - FIZIKA A SZÍNEN" (Konferencia és módszervásár) című országos rendezvényét, és szervezi meg a magyar fizikatanárok CERN-béli bemutatkozását. A társulat a rendezvény helyszínéül Székesfehérvárt választotta, a házigazda a József Attila Fiúkollégium volt. A lebonyolítást a társulat megyei csoportja vállalta a Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet támogatásával.


dr. Kovách Ádám az ELFT főtitkára megnyitja a konferenciát.

A megnyitó elnökségében foglalt helyet dr. Kovách Ádám az ELFT főtitkára, dr. Lőrinczy Attila Székesfehérvár alpolgármestere és Döbrentey Gyula a városi önkormányzat oktatási bizottságának vezetője. Levezető elnökként Ujvári Sándor kolléga működött közre.
Elsőként Lőrinczy Attila köszöntötte személyes hangon a konferenciát - a szakterület iránti rokonszenvét is kifejezve. Gondolatait a szakmai közvélemény is szívesen fogadta. Kovách Ádám első sorban a rendezvény szakmai céljait vázolta.


dr. Marx György

A megnyitás után dr. Marx György az ELTE Atomfizika tanszékének professzora tartott Hogyan tanítsuk a XX. század fizikáját a XXI. század ifjúságának? címmel nagy érdeklődéssel fogadott előadást. A megszokott sokoldalú megközelítés (egyik) legfontosabb következtetése az volt, hogy nem volna szabad véglegesnek beállított, abszolútnak hitt igazságokat tanítani a fizikában (sem). Ezt Dr. Tóth Eszter a Lauder Javne Gimnázium tanára beszélt az országos radon sugárzást mérő programról, amelyben tanárok és tanulóik vesznek rész nagy számban. Végül Hardev Singh Virk a Guru Nanak Dev Egyetem (Amritsar, India) professzora "Tectonics of Himalaya" címmel tartott előadást, amelyben nagyon sok egyéb részlet is szerepelt. Az angol nyelvű előadást Marx György professzor úr fordította.

A pénteki program a felkészülés szempontjainak zárt körű, előzetes egyeztetésével zárult.

Szombat

Az előadások 8:00 órától az alábbi sorrendben zajlottak. Levezető elnök Theisz György volt


Sebestyén Zoltán

Ebédszünet után, 14:00 órától folytatódott a program.

A társulat által megbízott zsűri a konferencia következő résztvevőit javasolja a nemzeti delegációba (névsorrendben): Dr. Jarosievitz Beáta, Kispál István, Mester András, Nagy Anett, Dr. Piláth Károly, Dr. Zsúdel László. De lehetséges, hogy helyet kap még a küldöttségben Lang Ágota és Sebestyén Zoltán.

Vasárnap

A delegáció szervezésével, eszközök, kísérletek, ajándékok "összegyűjtésével", a feladatok egyeztetésével és felosztásával fejeződött be a konferencia.

A rendezvény lebonyolításában jelentős szerepet vállalt a Lánczos Kornél Reálgimnázium.